Login

Projektový týden

Po odjezdu dětí ze 4., 5. a 6. třídy na lyžařský kurz jsme s dětmi, které zůstaly ve škole, vytvořili dočasně na jeden týden třídu „novou“. Pondělí, středu a pátek jsme si zpříjemnili projekty. V pondělí jsme se zabývali našimi smysly. Zaměřili jsme se hlavně na zrak a sluch. Děti si uvědomily, jak důležité tyto smysly jsou. Zopakovaly si složení i funkci oka i ucha, pobavily se zrakovými iluzemi, připomněly si oko a ucho v lidových rčeních. Na závěr dne děti zpracovaly plakáty, které jsme vyvěsili na chodbě, aby naši práci ocenili i ostatní spolužáci.

Ve středu jsme se dozvěděli hodně zajímavého o hradu Bezděz, který je nedaleko od nás. Děti ve skupinách složily obrázek Bezdězu v různých ročních obdobích, při tom si zopakovaly vědomosti o České republice. Další hodinu vyhledávaly informace na počítačích o vzniku názvu Bezděz a o historii spojenou s Václavem II. O historii hradu se děti také dozvěděly při práci s pověstmi. Všechny získané vědomosti si ověřily ještě kvízem a hlasováním ve dvojicích. Na závěr dne nakreslily děti nádherné kresby hradu Bezděz.

Na závěr týdne jsme si nechali trochu odpočinku při výrobě velikonočních dekorací.

Celý týden jsme si užili, i když byly děti z různých ročníků. Hezky spolupracovaly a pomáhaly si. Vytvořily společně krásné práce a věřím, že se i mnoho nového naučily.

Mgr. Ladislava Hužerová

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy