Login

Aktuality

Informace k zahájení docházky 1. stupeň

Souhrnné informace MŠMT ČR

Harmonogram otevírání škol MŠMT: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi.

 

Organizační opatření v Masarykově základní škole Debř, Mladá Boleslav

ŠKOLNÍ SKUPINY NA I. STUPNI (I. - V. třída)

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, bylo umožněno naší škole od 25. 5. 2020 realizaci prezenční výuky pro žáky 1. stupně ZŠ, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.Prezenční výuka v rámci školní skupiny je pro žáky dobrovolná.

ZŠ Debř bude v souladu s citovaným usnesením a dalšími vládou stanovenými podmínkami v rámci ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 realizovat prezenční výuku formou tzv. školních skupin, přičemž školní skupiny budou tvořeny maximálním počtem žáků 15 a jejich složení, pokud to bude možné z organizačních, technických nebo personálních důvodů, bude ctít ročník žáka. Zařazení žáka do skupiny v rámci jedné třídy není z organizačních, technických nebo personálních důvodů zaručeno. Stejně tak nebude ze stejných důvodů možné zaručit každému žákovi ve školní skupině jeho třídního učitele.

Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část, kdy cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Tedy žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogem. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny.

  • Zákonní zástupci žáka o přijetí do školní skupiny žádají ředitele školy formou níže přiložené žádosti v termínu do pondělí 18. 5. 2020. Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty (tzn., že nepřihlášení žáci nebudou moci do konce školního roku do školy nastoupit). Vzhledem k nutným organizačním zásahům (vytvoření skupin, úprava učeben, zajištění pedagogů, …) vás prosím o podání žádosti do pátku 15.5. 2020.
  • Žádost je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a odeslat emailem oskenovanou nebo ofotografovanou do školy k rukám ředitele školy (cerny@skoladebr.cz). Originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák první den nástupu na prezenční výuku.
  • Seznam přijatých žáků s jejich zařazením do školní skupiny bude zveřejněn u vchodu do školy v pondělí 25.5. 2020.
  • Složení školních skupin stanoví škola 19.5.2020. Složení skupin je neměnné.
  • Žáci budou chodit do školy od 8:00 – 11:30 nebo od 8:00 – 16:00 – označíte v ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ.
  • Pokud bude o zařazení do odpolední skupiny malý zájem mezi členy školní skupiny, nebude z personálních důvodů tato odpolední skupiny zřízena! Není přípustné zařadit děti z jedné dopolední skupiny k jiným dětem na odpolední program!
Informace z Pedagogicko psychologické poradny

Informace z PPP o odkladech  viz http://www.pppstredoceska.cz/index.php Informace Vážení klienti,od pondělí 16.3.2020 je Pedagogicko-psychologická poradna ...
Více informací
Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k ...
Více informací

Informace vedoucího odboru školství

Vážení rodiče a žáci,v souvislosti s  výskytem koronaviru v České republice v tuto chvíli (2.3.2020) nejsou nařizována žádná omezení ze strany ...
Více informací

Lyžařský kurz 5. - 9.třída

Již se dá mluvit o tom, že lyžování žáků má na naší škole tradici. Letos jsme vyrazili s žáky naší školy již podesáté za sebou. A jsem velmi rád, že ...
Více informací

Lyžařský kurz

Letošní zima sněhu a lyžování moc nefandí, což nám tento kurz mírně zkomplikovalo, ale my jsme se nedali a užili si ho JV neděli jsme na chalupu ...
Více informací

Strašidelná škola

Dne 19. 2. 2020 byla 6. třída na dětském divadelním představení v divadelním sále Domu kultury v Mladá Boleslavi na  muzikálové pohádce STRAŠIDELNÁ ...
Více informací

Infoleták k zápisu 2020

V sekci dokumenty školy, naleznete v dolní části informační leták pro zápis dětí do 1. třídy.

Více

Úniková hra – 5. třída

Předvánoční týden jsme si v 5. třídě zpestřili, v dnešní době velice populární, „únikovou hrou“.Děti měly za úkol vyřešit 8 úkolů, jejichž indicie ...
Více informací

Vánoční návštěva hospicu

Vánoce jsou svátky klidu, pohody a lásky. Každá malá holčička a kluk se těší na dárečky a je jisté, že jich spoustu dostanou. Malí druháci se letos ...
Více informací

Bruslení u Škoda Muzea

Ve středu 11. 12. se 4., 5. a 6. třída vypravila do Mladé Boleslavi. Tak jako každý rok, i letos, připravila Škoda Auto a.s. kluziště před Škoda ...
Více informací

3. třída – předvánoční akce

Ve dnech 27. 11. a 28. 11. se 3. třída toulala mimo školu. Ve středu jsme byli na mladoboleslavském hradě vyrábět vánoční přáníčko.  Cestou jsme se ...
Více informací

Ohlédnutí za DRAKIÁDOU

Dne 6. 11. 2019 se konala tradiční Drakiáda. Milovníci dračího létání se museli opět letos smát, protože ani tento ...
Více informací

Akademie 2019

Akademie 2019

Jarmark 2019

Ve čtvrtek 28.11.2019 se třída 1.B vypravila na kulturní akci pořádanou základní školou v Kosmonosích. Uskutečnil se zde tradiční vánoční jarmark. ...
Více informací

Návštěva žáků 8. třídy v „Černé kavárně“

V úterý 3. prosince se žáci 8. třídy zúčastnili programu v DDM v Mladé Boleslavi, který se nazýval „Černá kavárna“. Cílem tohoto programu bylo žáky ...
Více informací

Zdravověda v družině

Dne 25.10.2019 jsme si do naší družiny pozvaly zdravotní sestřičku Andreu Bajerovou, která přišla naše děti seznámit se základy zdravovědy.  ...
Více informací

Domečky

V úterý 1.10.2019 proběhla ve školní družině akce s rodiči, společně jsme vytvářeli domečky pro osadníky. Sešlo se 15 maminek a tatínků se svými ...
Více informací

Družina navštívila ČOV v Podlázkách

V úterý 25.9.2019 jsme se školní družinou navštívili ČOV Podlázky, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Dostalo se nám zde milého přivítání. Děti ...
Více informací

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace oznamuje na základě § 24, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyhlášení ředitelského volna na čtvrtek 31.10. 2019 a pátek 1.11. 2019 pro žáky 1. – 9. tříd z důvodu reinstalace školní počítačové sítě. Školní jídelna i školní družina je v tento den také uzavřena.

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Jakub Černý
ředitel školy
Volitelné sportovní hry - Cyklovýlet 16.9. 2019

S novým školním rokem se nám rozběhly volitelné předměty. Jedním z nich jsou i Volitelné sportovní hry. V rámci všestranného rozvoje jsme se ...
Více informací

Teribear hýbe Mladou Boleslaví

Ve středu 11.9. 2019 se žáci 2. stupně mohli zapojit do již tradičního charitativního projektu, který získává
finanční prostředky na podporu ...
Více informací

Sportovní odpoledne

Dne 4.9.2019 se na naší škole konal každoroční zářijový PRST se zaměřením na sport. Hrál se florbal, ringo, bumbác ball a nesměl chybět ani ...
Více informací

První den

Vážení rodiče.Prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí 2. září začne pro vaše děti nový školní rok, který slavnostně zahájíme přivítáním (nejen) ...
Více informací

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ochrana zdraví ZŠ

Na konci sekce Dokumenty najdete informace k zajištění ochrany zdraví během konce školního roku 2019/2020

1.stupeň_přihláška k prezenční výuce

V sekci Formuláře najdete přihlášku k prezenční výuce pro žáky 1.stupně


Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Na konci sekce Dokumenty najdete výsledky letošního zápisu do 1.třídy pro rok 2020/2021

NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy