Login
.

Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky naší a mateřské školy. O kvalitní a pestrou stravu se stará tým vyučených kuchařek.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny s hlavní kuchařkou, vždy nejméně na týden dopředu. Při sestavování je dbáno na dodržování zásad správné výživy. Je vyvěšen ve školní jídelně, před sekretariátem, u hlavního vchodu do budovy a na webových stránkách školy.PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ

· velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování
  a vlastními recepturami
· velikost porcí lze reklamovat u vedoucí kuchařky, a to v okamžiku kdy byla porce převzata
  od výdejního pultu; žáci mohou velikost porce reklamovat prostřednictvím dozorujícího
  pedagoga; na pozdější reklamace nebude brán zřetel
· kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí kuchařky, a to v okamžiku zjištění; pokrm je určen
  k okamžité spotřebě
· reklamaci je třeba provést osobně, žáci prostřednictvím dozorujícího pedagoga
· strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným
  chováním; opakované nevhodné a drzé chování může být důvodem k vyloučení ze stravování
· strávníci smějí vyžadovat oběd pouze v případě, že mají oběd řádně zaplacen
· výdej do nádob je prováděn odděleně od výdeje obědů na talíř dětským strávníkům
  (11.20 - 11.35)
· strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním
  roce dle bodů 1 až 4 přílohy č. 2 k vyhlášce 107/2005 Sb.SAZBA ZA OBĚD OD 1. 9. 2018 :

Dle spotřeby potravin v loňském roce
a plánované změně DPH u potravin
dochází ke změně v sazbách stravného :

strávníci  7 až 10 let    23,00 Kč
strávníci 11 až 14 let   26,00 Kč
strávníci 15 a více let   30,00 Kč

Nové ceny jídel jsou i nadále
pod max. hranicí ceny danou
vyhláškou č. 107 / 2005 MŠMT.Odhlašování obědů:

Strávník má nárok na odběr oběda pouze ve dny přítomnosti ve škole, proto je povinen si obědy odhlásit nejlépe předem, nejpozději pak do 6 hodin ráno na první den nepřítomnosti osobně, telefonicky (č. tel. 326 325 867, 724 571 631) nebo SMS zprávou na mobilní telefon ve tvaru „Odhlašuji/Přihlašuji obědy pro Nováka Jana z 6. třídy na dny 25. - 28.5.“ či pomocí internetové aplikace www.strava.cz.

Pokud oběd nelze v první den nemoci odhlásit, mohou ho rodiče odebrat domů.

Telefon: 326 325 867, 724 571 631 (odhlašování obědů)

Upozornění: Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok odebrat 1 dotovaný oběd v den pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Ostatní neodhlášené obědy jsou účtovány v plné výši (včetně režijních nákladů).

DŮLEŽITÉ INFORMACE


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz
Jídelní lístek 6.12. - 10.12.
Řád školní jídelny
Přihláška ke stravování

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy