Login

Předškolní příprava

Vstup dítěte do základní školy znamená pro něj a potažmo pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny.

Povinné předškolní vzdělávání

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1. 9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. září pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

Omlouvání dětí:

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, je nezbytné ho omluvit (stanovuje školní řád MŠ).

Distanční výuka

- je součástí školského zákona i v MŠ. Pokud se dostane třída do karantény, nebo více jak polovina dětí ze třídy, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zajišťuje mateřská škola všem těmto dětem distanční výuku. Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni nabídku distanční výuky využívat.

DŮLEŽITÉ INFORMACE


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy