Login

Předškolní příprava

Vstup dítěte do základní školy znamená pro něj a potažmo pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny.

Povinné předškolní vzdělávání

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1. 9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. září pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

Omlouvání dětí:

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, je nezbytné ho omluvit (stanovuje školní řád MŠ).

Distanční výuka

- je součástí školského zákona i v MŠ. Pokud třída (nebo většina dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) vstoupí do karantény, zajišťuje mateřská škola všem těmto dětem distanční výuku. Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni nabídku distanční výuky využívat.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozvrhy hodin

Ve složce Rozvrhy jsou aktuální rozvrhy hodin pro letošní školní rok.

NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy