logotyp
Login

Příprava na školu

JAK PŘIPRAVUJE DĚTI NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA?

 

Je naší snahou, aby příprava budoucího školáka probíhala pozvolna (začíná to již prvním vstupem do mateřské školy), ale efektivně. Práce s dětmi spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji takových schopností, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Důležité jsou kompetence jako samostatnost dítěte, sebeobsluha, schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit kolektivu, vyjádřit a obhájit svůj názor, neprosazovat se na úkor svých vrstevníků.

Zaměřujeme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinaci oka a ruky, zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, předmatematických představ a v neposlední řadě na rozvoj soustředěnosti dětí na práci.

Předpokladem školního úspěchu je schopnost dítěte odlišit hru od systematické „školní“ práce. Vzhledem k tomu, že je ve třídě s předškolními dětmi řada mladších dětí, probíhá příprava na školu odděleně, a to formou školního klubu. (úterý a čtvrtek - 9.15-9.45 hod.)

K tomuto účelu je vytvořen Přehled sledovaných hledisek školní zralosti (který je veden pro každého předškoláka zvlášť) se sadou pracovních listů pro rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání, atd.

Během celé přípravy na školu se snažíme respektovat individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporovat jeho rozvojové možnosti, neboť každé dítě je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. U této věkové skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou rozdíly jak v jejich vývoji, tak v jejich dosavadním učení.

Pokud shledáme závažnější problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, případně doporučíme odborné vyšetření.

Nejdůležitější činností předškolního dítěte zůstává hra, která napomáhá procvičování dovedností, které jsou pro život užitečné. Má smysl i sama o sobě – je spontánním vyjádřením základní lidské potřeby svobody a fantazie.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy