logotyp
Login

Vzdělávací oblasti


- rozvoj dítěte předškolního věku dle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP PV)

 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • Rozvoj pohybové koordinace a fyzické zdatnosti
 • Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 • Sebeobsluha
 • Zdraví, bezpečí

 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

     Jazyk a řeč

 • Rozvoj řečových schopností, porozumění, vyjadřování
 • Výslovnost, gramatická správnost řeči
 • Osvojení si poznatků a dovedností předcházející čtení a psaní

     Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Pozornost, soustředění, paměť
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 • Časoprostorová orientace
 • Pochopení základních číselných a matematických pojmů
 • Řešení problémů, učení

     Sebepojetí, city, vůle

 • Sebevědomí, sebedůvěra
 • Sebeovládání, přizpůsobivost

 

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým, s dětmi
 • Spolupráce při činnostech
 • Sociabilita

 

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • Společenská pravidla a návyky
 • Zařazení do společenství
 • Kultura, umění

 

Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost
 • Adaptabilita ke změnám
 • Vztah k životnímu prostředí

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy